220512 – PDH position paper Renovation Wave | Met kosteneffectieve maatregelen kan de utiliteitsbouw 2,1 Mton CO2 reductie extra realiseren

220512-PDH-position-paper-Renovation-Wave.pdf