Kostendaling DE3 | Kosten van stroom uit wind en zon gaan richting die van kolen en gas