CO2 uitstootdef | Klimaatdoelen IPCC, Urgenda, Parijs en Regeerakkoord