ENergieweerbericht wind 10 | Industrie moet het hebben van zon, wind en biomassa