beeld PBE rapportage | Hernieuwbare energie uit biomassa groeit