Participatie WOL3 | Bij alle grote windprojecten op land doet de omgeving mee