Huib van Essen | Gedeputeerden Huib van Essen (Utrecht) en Jo-Annes de Bat (Zeeland): ‘Politiek leiderschap nodig om klimaatdoelen te halen’