2c9f414 | ‘De energietransitie moet niet iets zijn voor de happy few’