Prijs CO2 met EU ETS | CO2-belasting in Nederland lager dan in veel omringende landen