biomassa | Bio-energie bestaat bijna volledig uit rest- en afvalstromen