202302 Recoy flexibiliteit plaatje website | Bedrijven kunnen investering in flexibel energieverbruik in enkele jaren terugverdienen