Overzicht klimaat en energie in de provinciale coalitieakkoorden | Analyse provinciale coalitieakkoorden: Breed draagvlak voor doelen hernieuwbare energie, maar nieuwe belemmeringen bemoeilijken opgave

Overzicht-klimaat-en-energie-in-de-provinciale-coalitieakkoorden.pdf