Overzicht klimaat en energie in de provinciale coalitieakkoorden met NoordBrabant | Analyse provinciale coalitieakkoorden: Breed draagvlak voor doelen hernieuwbare energie, maar nieuwe belemmeringen bemoeilijken opgave

Overzicht-klimaat-en-energie-in-de-provinciale-coalitieakkoorden-met-NoordBrabant-1.pdf