Overzicht klimaat en energie in de provinciale coalitieakkoorden met NoordBrabant | Analyse provinciale coalitieakkoorden: Breed draagvlak voor doelen hernieuwbare energie, maar nieuwe belemmeringen bemoeilijken opgave