Analyse van twaalf provinciale coalitieakkoorden rond klimaat en energie met N-Brabant | Analyse provinciale coalitieakkoorden: Breed draagvlak voor doelen hernieuwbare energie, maar nieuwe belemmeringen bemoeilijken opgave

Analyse-van-twaalf-provinciale-coalitieakkoorden-rond-klimaat-en-energie-met-N-Brabant-1.pdf