logo Kiwa | Afwijzen Stroom-wetgeving door Eerste Kamer mag niet leiden tot vertraging bij wind op zee