Afstandsnormen voor windmolens

In het coalitieakkoord staat dat er afstandsnormen moeten komen voor windmolens. Olof van der Gaag, voorzitter NVDE, ging in tv-programma Op1 op 3 februari in debat met VVD-Kamerlid Silvio Erkens. Erkens wil dat er pas op de plaats wordt gemaakt met nieuwe windmolens, totdat er nader onderzoek is gedaan naar mogelijke gezondheidsschade. Van der Gaag benadrukt dat hij er vóór is dat er onderzoek wordt gedaan en dat hinder zo veel mogelijk moet worden voorkomen. Hij zei ook dat we alle technieken nodig hebben om de klimaatdoelen te halen. Er zijn zo’n 2000 windmolens in Nederland en dat aantal zal ongeveer gelijk blijven. NWEA informeerde de Tweede Kamer over het stellen van geluidsnormen in plaats van afstandsnormen. Siward Zomer, directeur Energie Samen ziet ongeruste energiecoöperaties en Johan van Dalen woont midden tussen honderd molens.
Woon jij bij een windmolen in de buurt en vind je dat OK? Laat het ons weten.

Van der Gaag zei in Op1 dat hij vóór het onderzoek naar gezondheidseffecten van windmolens is. Hij hoopt dat er ook naar praktische maatregelen wordt gekeken, zoals innovatie van de molens zelf, isolatie van huizen of het planten van bos tussen molen en huizen. Hij zei ook dat in Nederland vijftig keer zoveel mensen last hebben van ernstige geluidshinder door snelwegen dan door windturbines. Hinder moet geminimaliseerd worden, en waar die er toch is, is compensatie van de omwonenden nodig. Van der Gaag: “Je kunt niet al die bedrijven, lokale bestuurders en energiecoöperaties zomaar in de wachtstand zetten. Bovendien is een goede balans tussen zonne- en windenergie in de RES belangrijk. Dat zorgt voor lagere kosten, slimmer gebruik van het elektriciteitsnet en een betere verdeling van de elektriciteitsproductie over het jaar en gedurende de dag.”

Op 3 februari was er een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer over de afstandsnormen voor windmolens. De Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) bracht er een paper in. Daarin benadrukt ze het belang van windenergie voor het halen van de klimaatdoelen. Ook dringt NWEA aan op het stellen van geluidsnormen in plaats van een afstandsnorm. Dat biedt een meer gelijke bescherming. Een geluidsnorm stimuleert bovendien het ontwikkelen van stillere molens en biedt ruimte voor inspraak van omwonenden over de precieze locatie van de molens.

Siward Zomer, directeur Energie Samen, hoort dat energiecoöperaties zich zorgen maken over de plannen om afstandsnormen in te voeren. “Er dreigen regels te worden opgeworpen die ondernemende burgers, die samen een windmolen willen oprichten, in de wielen rijden.
Met name voor lokale coöperaties die maar één project hebben, is deze nieuwe onzekerheid heel frustrerend. Die worden gerund door vrijwilligers die veel tijd hebben gestopt in ‘hun’ windmolen. Je kan niet zomaar tegen hen zeggen dat ze maar een jaartje moeten stoppen.”

Johan van Dalen, voorzitter van energiecoöperatie Ecoo in de Eemshaven: “Ik woon in een windmolengebied. Ik zie al jaren tachtig tot honderd windmolens vanuit mijn huis. Nu komen er nog 47 bij, waaronder 21 die dichterbij komen. Die 26 andere molens komen op een andere locatie hier in de buurt. Twee daarvan zijn van onze energiecoöperatie. Ik hoor ze wel, maar ik heb er geen overlast van. Mijn huisgenoten klagen er ook nooit over.” De politieke discussie over afstandsnormen baart Van Dalen zorgen. “Ik zou het niet niks vinden als zomaar de stekker uit ons project getrokken zou worden. We hebben al een vergunning aangevraagd en we hebben een lening afgesloten voor de kosten die we nu al maken. Het zou meegewogen moeten worden wat initiatiefnemers van windprojecten ervan vinden. We hebben windenergie nodig. Als we alleen op zee windmolens neer zouden zetten, zouden burgers er niks aan hebben. Nu krijgen we compensatie. Het is hier heel dun bevolkt in het industriegebied. Hier kan het.”

NVDE, NWEA en EnergieSamen willen mensen die in de buurt van een windmolen wonen en dat OK vinden voor het voetlicht brengen. Ben of ken jij zo iemand? Zet je quote waarom jij blij bent met windenergie op twitter of LinkedIn, met hashtag #blijmetwindenergie. En stuur je quote met foto naar communicatie@nvde.nl, dan zetten wij hem op de Daar Krijg Je Energie Van-website. Dank!

Kijk Op1 hier terug.

Artikel delen?