foto Jacqueline Cramer | ‘Kijk beter naar de verschillende vormen van bodemenergie’