Workshop gebiedsgericht werken naar toekomstbestendige bedrijventerreinen

Transitiemaker organiseert samen met PVB Nederlaned op donderdag 26 januari een workshop van 10.00 tot 11.45 uur in het Gooiland Events in Hilversum, als side-event voor de slotdag van het EZK-evenement ‘Partners in Energie-uitdagingen 2023.’