Werkconferentie Topsector Energie ‘de schaalsprong voor de energietransitie’

In deze werkconferentie staan we stil bij de rol van innovatie bij deze schaalsprong. Van technisch naar sociaal, van wijk naar industriële clusters en zelfs over generaties heen. Met op het openingsprogramma een speciale rol voor alle young-professionals die in de energietransitie actief zijn. Vertegenwoordigers van diverse jongerennetwerken openen de conferentie in een gesprek met boegbeeld van de Topsector Energie Manon Janssen. Daarna nemen Harmke Bekkema van Uptempo en Carol Xiao van Hydrohub ons mee in hoe zij in hun projecten de schaalsprong maken. Laatste spreker, Floor de Ruiter spiegelt ons op onze wereldblik en werkwijze.