Wegwijs in klimaatcommunicatie

Het landelijk Communicatie Netwerk Klimaat organiseert een webinar over klimaatcommunicatie binnen de energietransitie vanuit verschillende perspectieven. Tijdens het webinar zal samen met medewerkers van gemeenten, provincies en energieloketten een overzicht én inspiratie geboden worden rond bewonerscommunicatie. Het webinar is 1 november 2022 om 15.30.