Week van de Noordzee

Week van de Noordzee wordt georganiseerd door Energie Beheer Nederland en gaat over hoe de Noordzee als kraamkamer van de energietransitie kan dienen. Er zullen gesprekken gevoerd worden over meervoudig ruimtegebruik, de toekomst van gaswinning, roadmaps, energie hubs, opslag van energie en concrete projecten die de energietransitie belichamen. Het evenement vindt plaats bij Campus at Sea, Hellingweg 9c 2583 DZ, DEN HAAG.