Webinar: Verduurzaming industrie door elektrificatie – elektrolysers

Op 29 april 2021 vindt van 15.00 – 16.30 uur het derde van 5 Webinars plaats over “Verduurzaming industrie door elektrificatie” dat wordt georganiseerd door NVDE, VEMW, RVO met ondersteuning van Recoy. In dit webinar zullen Elektrolysers centraal staan. Na dit webinar zult u beter de potentie van groene waterstofproductie middels elektrolyse kunnen beoordelen.

Sprekers en presentaties

  • Marcel Weeda, TNO: Potentieel voor groene waterstofproductie via elektrolysers in Nederland, PEM vs alkaline, huidige kosten, prognose en ontwikkelingen, kansen voor Nederlandse maak-industrie.
  • Koen Wiersma, Gasunie: Concrete casus van elektrolyser (1MW) in Hystock, elektrolyser (20MW) in Delfzijl (Djewels) en verdere opschaling.
  • Ruben van Grinsven, Shell: Toepassing van elektrolyser (10MW) bij raffinaderij (REFHYNE) en plannen voor opschaling in Nederland
  • Peter Postma / Leo Freriks, Siemens Energy: Perspectief vanuit leverancier van elektrolysers: toepassingen en marktpotentieel
  • Robert Kleiburg, Recoy: Stimuleringsmaatregelen vanuit overheid, flexibiliteit en business case voor elektrolyser

Het webinar is gratis. U mag dit ook doorsturen naar relaties. U kunt zich hier aanmelden.