Webinar (herhaling): ‘Subsidies voor innovatief en duurzaam herstel: kansen en uitdagingen voor ondernemers’

Wegens grote belangstelling bieden we graag een herhaling aan van de webinar ‘Subsidies voor innovatief en duurzaam herstel: kansen en uitdagingen voor ondernemers’. De inhoud van deze sessie op 30 september is gelijk aan de voorjaarssessie en is voor de belangstellenden die er op dat moment niet bij konden zijn.

De Nederlandse overheid en de Europese Unie hebben sinds de uitbraak van COVID-19 legio subsidieregelingen gelanceerd. Veel van deze regelingen koppelen post-COVID herstel aan de duurzaamheidsdoelstellingen zoals uiteengezet in het Klimaatakkoord of de Europese Green Deal: subsidies moeten de samenleving economisch robuuster, innovatiever én groener maken.

Voor ondernemers is het niet altijd gemakkelijk om wegwijs te raken in het complexe, uitdijende subsidielandschap. Regelingen zoals de SDE++ of de EIA genieten inmiddels brede bekendheid, maar de VEKI, DEI+, het Groeifonds, Horizon Europe of REACT-EU staan vaak minder goed op het netvlies, ondanks de mogelijke voordelen. Bovendien gaan ondernemen in een dynamische, onzekere context en subsidieregelkaders niet altijd goed samen: het risico op fouten en non-compliance (en daarmee het terugbetalingsrisico) kan substantieel zijn.

De NVDE organiseert in samenwerking met EY hierover op donderdag 30 september een hiervoor webinar: Subsidies voor innovatief en duurzaam herstel: kansen en uitdagingen voor ondernemers. In dit webinar zullen experts u meenemen in de volgende onderwerpen:

  • Welke interessante programma’s verdienen uw aandacht?
  • Verkrijgen en binnenhouden: aandachtspunten voor het verwerven en binnenhouden van subsidiegelden
  • Subsidiestrategie: hoe kunt u slim gebruik maken van de legio subsidieregelingen?

Wij nodigen u hier graag voor uit. Het webinar is gratis en u kunt zich aanmelden via deze link.