Webinar 26 januari: Statushouders aan de slag voor de energietransitie

Faal- en succesfactoren om statushouders aan het werk te krijgen in je bedrijf

Het webinar werd georganiseerd door de NVDE in samenwerking met Talent voor Transitie en kunt u terugkijken op ons Youtubekanaal. Er is ook een verslag gemaakt.

Aanleiding

Vorig jaar becijferde Ecorys voor de NVDE dat er tot 2030 liefst 28.000 extra mensen nodig zijn in de duurzame energiesector om de klimaatambities van 2030 te halen. Tegelijk zitten er 100.000 statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) werkloos thuis. Veel van hen zouden niets liever willen dan snel aan de slag gaan, maar diverse belemmeringen weerhouden hen.  Daar zit natuurlijk een kans.

Inhoud

Het is druk in de keten van partijen die een rol (kunnen) spelen om deze groep in de duurzame energiesector aan het werk te krijgen. Het webinar biedt inzicht in de rol van de diverse spelers. We laten zien welke organisaties kunnen helpen bij het werven, opleiden en begeleiden van statushouders die willen werken aan de energietransitie. De ene helft van het webinar bestaat uit pitches, in de andere helft gaan we in op de succesvolle praktijk binnen Alliander en komt ook een statushouder zelf aan het woord. Hoewel hoger opgeleiden zeker aan bod komen, ligt de nadruk op praktische geschoolden.

Doel

Het vergoten van de belangstelling voor en kennis over mogelijkheden om statushouders aan het werk te krijgen binnen bedrijven die werken aan de energietransitie.

Dagvoorzitter

Joris Wijnhoven, specialist energiesystemen bij de NVDE

 

 

Sprekers

Leendert de Bell, Hogeschool Utrecht, is bijzonder lector voor het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie van vluchtelingen. Met ingang van september 2022 is hij naast Josje Dikkers aangesteld als duo-lector binnen het lectoraat Organiseren van Waardig Werk.

 

Erna Geleijnse, werkt bij  Vluchtelingenwerk Nederland als adviseur arbeidsparticipatie statushouders. Bij VluchtelingenWerk Nederland helpen ze vluchtelingen een nieuw bestaan op te bouwen. Ze inspireren  anderen, delen kennis,  begeleiden in de stappen naar werk, informeren  werkgevers en hebben ze impact door de match tussen werkgevers en vluchtelingen via o.a.  RefugeeWork te verbeteren.

Casus Alliander

Susanne Willems, Regiomanager Elektra Oost bij Alliander. Als regiomanager geef ik leiding aan 195 technische professionals in Midden en Oost Nederland, verantwoordelijk voor het uitvoeren van storingen en onderhoud aan het elektriciteitsnet.

 

Anne Grit, werkt bij UAF, Stichting voor Vluchteling-Studenten, als studentenbegeleider.