Webinar ‘Snelladen op wegennet en binnenstedelijk’ 10 juni 13.00-14.00 uur

Op 10 juni organiseert de NVDE een webinar over de rol van gemeenten en provincies om meer snellaadinfrastructuur te bouwen. Dit webinar maakt deel uit van een tweedelige webinarserie over laadinfrastructuur.

De NVDE heeft vorig jaar een webinar georganiseerd over inpassing van laadinfrastructuur samen met APPM en Vattenfall (https://www.nvde.nl/25-juni-webinar-ev-laadinfra-door-appm-nvde-en-vattenfall/). Dit volgen wij nu op met een twee webinars voor NAL-regio’s, provincies en gemeenten over de uitbreiding van laadinfrastructuur in Nederland. Het doel van deze twee webinars is om kennis over laadinfrastructuur vanuit netbeheerders (ELaad, Alliander) en marktpartijen (Fastned, Vattenfall, Engie) te delen met gemeenten en provincies, en om met elkaar in gesprek te gaan hoe we gezamenlijk kunnen optrekken om de doelen op het gebied van laadinfrastructuur te halen. Door de krachten te bundelen tussen overheden, netbeheerders en marktpartijen maken we samen een succes van elektrisch rijden en laden. De webinars zal geleid worden door Harm-Jan Idema (NVDE/APPM) en bestaan uit inleidende presentaties en een panelgesprek met deelnemers vanuit decentrale overheden, laadbedrijven en netbeheerders. In dit gesprek is er ook ruimte om vragen te stellen.

Webinar ‘Vaart maken met publieke laadinfra’ – 3 juni 13.00-14.00 uur

In deze webinar gaan we in op wat partijen kunnen doen om de uitrol van publieke laadinfrastructuur te versnellen. Er wordt onder andere gekeken naar hoe je je als gemeente het best kunt voorbereiden op een tender, hoe procedures versimpelt kunnen worden en hoe er vaart gemaakt kan worden met concessies. Daarnaast worden de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende stakeholder besproken. Ook komen de aandachtspunten en kansen voor een goede business case aan bod? Meld je hier aan: aanmelden webinar vaart maken met publieke laadinfra 3 juni 13.00-14.00 uur

Webinar ‘Snelladen op wegennet en binnenstedelijk’ – 10 juni 13.00-14.00 uur

De rol van gemeenten en provincies is cruciaal om meer snellaadinfrastructuur te bouwen door bijvoorbeeld uitgifte van grondposities of concessies voor lange termijn. Momenteel zijn locaties en grond voor nieuwe snellaadstations schaars en is het een uitdaging om tijdig netaansluitingen en netverzwaring te realiseren. Dit terwijl snelladen niet alleen voor onderweg is, maar juist ook voor het toevoegen van veel meer laadcapaciteit in steden. Bovendien zijn er meerdere geschikte locaties voor snelladen. De focus van dit webinar ligt op het delen van kennis over snelladen en de rol die provincies en gemeenten kunnen spelen. Meld je aan: aanmelden webinar op wegennet en binnenstedelijk 10 juni 2021 13.00-14.00 uur