Webinar Netwerk Aquathermie – Governance van aquathermieprojecten

De vraag is welke rollen overheden het best op zich kunnen nemen om bij te dragen aan de bredere toepassing van aquathermie. Volstaat een reactieve rol, bijvoorbeeld als vergunningverlener? Of is er meer nodig? En wat zijn de consequenties voor de organisatie als je een actievere rol op je neemt? Netwerk Aquathermie presenteert op 25 maart de resultaten van een STOWA-onderzoek naar governance-aspecten van aquathermie.