Webinar ‘Morgen begint vandaag’ op 31 maart over Gridmaster

De NVDE organiseert op 31 maart een webinar over Gridmaster, de tool om de energie-infrastructuur van de nabije toekomst te plannen. Meld u aan voor 31 maart: gridmaster.

De energietransitie gaat volle kracht vooruit. We halen steeds meer stroom uit wind en zon. Hiervoor stappen fabrieken over van aardgas op elektriciteit. Daarnaast zijn er nog andere ontwikkelingen in de industrie, zoals: productie van groene waterstof, groei van CO2-opslag en de groei van bio-raffinaderijen. Hoe deze parameters zich gaan ontwikkelen richting een volledig hernieuwbaar energiesysteem in 2050 is nog onzeker en grotendeels afhankelijk van technische mogelijkheden en maatschappelijke keuzes. Er zijn dan ook meerdere mogelijke ontwikkelingen die impact hebben op de energie-infrastructuur als geheel. Dit maakt het voor netbeheerders lastig om robuuste, toekomstbestendige investeringsbeslissingen te nemen. Dit probleem speelt onder andere in het Haven Industrieel Cluster (HIC) te Rotterdam.

Daarom is ‘Gridmaster’ ontwikkeld door een consortium bestaande uit TenneT, Gasunie, Stedin, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, SmartPort, Siemens Nederland, TU Delft, Quintel Intelligence en TNO. Gridmaster is een planningstool om te komen tot  adaptieve, robuuste investeringsplannen die toekomstbestendig zijn. Hiervoor wordt een simulatie gedaan met verschillende concept investeringsplannen waar wel meer dan 10.000 verschillende scenario’s op worden gerund. Daartoe wordt rekening gehouden met de afhankelijkheid van mogelijke ontwikkelingen in de haven en het nationale energiesysteem om de benodigde infrastructuur in de haven te simuleren. Het voordeel van deze methode is dat er rekening wordt gehouden met meerdere verschillende mogelijke toekomsten.

In deze sessie gaan we in op de volgende vraagstukken:

  • Wat is Gridmaster?
  • Wat kunnen we al met Gridmaster? Wat zijn de resultaten?
  • Wat is er nog meer nodig om de resultaten te verbeteren?
  • Wat is de potentie van Gridmaster in nationale infrastructuurplanning?

Data webinars Morgen begint vandaag

Donderdag 27 januari 2022:  kernfusie. Meld u aan voor 27 januari: kernfusie
Donderdag 3 maart 2022: 100% Realtime stroomcontracten plaats.  Meld u aan voor 3 maart: 100% realtime stroomcontracten
Donderdag 31 maart 2022: Gridmaster: Meld u aan voor 31 maart: Gridmaster
In april volgt nog een webinar met als thema: Zonne-energie op zee. Informatie volgt.