Webinar ‘Morgen begint vandaag’ op 31 maart over Energieplannen maken in de mist

De NVDE organiseert op 31 maart een webinar over onzekerheden in de energietransitie en hoe je ondanks onzekerheid toch keuzes kan maken. Meld u aan voor 31 maart: Energieplannen maken in de mist.

De energietransitie gaat volle kracht vooruit. We halen steeds meer stroom uit wind en zon. Hiervoor stappen fabrieken over van aardgas op elektriciteit. Daarnaast zijn er nog andere ontwikkelingen in de industrie, zoals: productie van groene waterstof, groei van CO2-opslag en de groei van bio-raffinaderijen. Hoe deze parameters zich gaan ontwikkelen richting een volledig hernieuwbaar energiesysteem in 2050 is nog onzeker en grotendeels afhankelijk van technische mogelijkheden en maatschappelijke keuzes. Daarmee gepaard gaat ook nog dat velen partijen verschillende visies hebben op hoe dat energiesysteem van de toekomst er nou uit moet zien. Een probleem is wel dat grote investeringsbeslissingen in de energietransitie vaak worden uitgesteld tot er volledig zekerheid is welke kant we op gaan.

Transities gaan altijd gepaard met onzekerheid. Er zijn dan ook in de energietransitie een aantal fundamentele vragen zoals in alle verschillende sectoren: kies ik voor groene waterstof of elektrificatie? Stapt deze woonwijk over op restwarmte of groen gas? Waar gaat de vraag naar laadinfrastructuur zich ontwikkelen? Kortom allemaal vragen waar we nu nog niet het antwoord op weten, een antwoord dat we waarschijnlijk pas hebben als de transitie achter de rug is. Toch is belangrijk gezien de lange doorlooptijden voor energieprojecten om nu al keuzes te maken om klimaatdoelen voor 2030 te realiseren. Daarnaast vraagt de onzekerheid het om het inzetten op alle duurzame technieken omdat we er meerdere nodig hebben en er onduidelijk is welke dat zullen zijn.

In dit webinar staat de vraag centraal: ‘hoe maak je energietransitie keuzes in een onzekere wereld met verschillende belangen’? Met alleen spijtvrije investeringen komen we er niet (https://energeia.nl/energeia-artikel/40091853/wie-alleen-spijtvrije-investeringen-wil-doen-krijgt-uiteindelijk-zeker-spijt). Het gaat hier niet alleen om hoe maak je de keuze maar ook wanneer, hoeveel zekerheid willen we inbouwen?

Sprekers

  • Annemiek Nijhoff (Directeur Deltares) schetst een overkoepelend beeld van de onzekerheden in de energietransitie en hoe je daarmee om kunt gaan.
  • Tim Gaßmann, adviseur Energy System Planning spreekt namens TenneT. Hij geeft een aantal praktijkvoorbeelden van onzekerheid over ontwikkelingen in de energietransitie. Daarbij wordt aangegeven hoe TenneT probeert om te gaan met onzekerheid.
  • Jan van Dinther (Siemens) presenteert Gridmaster als een oplossing voor omgaan met onzekerheid en deelt met het brede publiek de eerste resultaten

Data webinars Morgen begint vandaag

Donderdag 27 januari 2022 was het eerste webinar in deze reeks, met als onderwerp Kernfusie. Kijk hier Kernfusie terug.

Donderdag 3 maart 2022: 100% Realtime stroomcontracten plaats. Kijk hier 100 % realtime groene stroomcontracten terug

Donderdag 31 maart 2022: Energieplannen maken in de mist: Meld u aan voor 31 maart

In april volgt nog een webinar met als thema: Zonne-energie op zee. Informatie volgt.