Webinar milieuprestaties en circulariteit van warmtenetten

Tijdens dit webinar worden vragen over de ontwikkeling, toepassing en beleid omtrent warmtenetten  door onderzoekers van LBP|SIGHT en Deltares beantwoord. Deltares licht kort nog het eerder gemaakte overzicht van warmtenettenconfiguraties toe, waarna LBP|SIGHT de resultaten van een LCA-onderzoek naar de milieuprestaties van verschillende warmtenetconfiguraties presenteert.