Webinar Mededinging en duurzaamheid: heeft meer samenwerken de toekomst?

Webinar over mededinging en duurzaamheid georganiseerd door Stek in samenwerking met PwC. We staan stil bij de concept leidraad voor duurzaamheidsafspraken van de Autoriteit Consument en Markt. Hierin licht ACM toe dat ze bereid zijn om vrijstellingen te geven voor mededingingsbeperkende duurzaamheidsafspraken tussen bedrijven als er sprake is van positieve milieueffecten.