Webinar Klimaatrechtvaardigheid

Nu het klimaatbeleid concreter vorm krijgt, wordt de vraag wie de kosten van de maatregelen betaalt steeds belangrijker. Is het principe ‘de vervuiler betaalt’ rechtvaardig of zou de nadruk meer moeten liggen op draagkracht. In samenwerking met de WRR organiseert het NKP een webinar over het verdelingsvraagstuk dat steeds belangrijker wordt voor een goed en gedragen klimaatbeleid.