Webinar: ETS II – Stimulans voor de versnelling van de warmtetransitie?

De programmaraad Wet- en Regelgeving van Stichting Warmtenetwerk organiseert een informatief webinar met als onderwerp: ETS II (Emissions Trading System). Wat houdt ETS II precies in en waar dienen de markt en de consumenten rekening mee te houden? Jos Cozijnsen, emissie-expert van Climate Neutral Group informeert u over het ETS II en de gevolgen hiervan.