Seminar: De Waarde van Groen Gas

Seminar door Enexis, Gasunie en Attero. Groen gas is onmisbaar voor de verduurzaming van sectoren als de gebouwde omgeving, industrie en mobiliteit. De groen gas opgave in het Klimaatakkoord is stevig. Hoe goed werkt de groen gas keten nu al en wat is er nodig om te komen tot veel meer groen gas? Hoe bereiden we het gasnet voor op duurzame gassen? Hoe ziet de praktijk er uit en wat is er nodig voor een schaalsprong?