Voortbouwen op Klimaatakkoord

Het kabinet legt met de klimaatplannen de lat hoger dan de afspraken in het Klimaatakkoord. Het onlangs gepresenteerde beleidsprogramma maakt duidelijk hoe het kabinet deze hogere doelen wil bereiken. Maar nog niet alles is duidelijk. In deze online talkshow waar onder ander Olof van der Gaag aanwezig is wordt dieper ingegaan op het beleidsprogramma.