Verkiezingsdebat Provinciale Staten

De Vereniging Elektrische Rijders (VER) organiseert op 14 februari, om 16.00 uur het verkiezingsdebat rondom elektrisch rijden en de provinciale verkiezingen. Aan het debat doen (verkiesbare) gedeputeerden van diverse provincies mee.