Verduurzaming Industrie: van ambitie tot realisatie – Midden-Nederland

Programma Verduurzaming Industrie (PVI) organiseert voor Nederlandse industriebedrijven die bezig zijn of plannen hebben voor de verduurzaming van hun bedrijfsvoering en producten deze livebijeenkomst. De gastsprekers presenteren hun ervaringen en uitdagingen.