Urban Energy Consortiumpodium

Tijdens het Urban Energy Consortiumpodium op maandagmiddag 6 februari 2023 in Utrecht komen projectconsortia samen om van en met elkaar te leren over innovatieprojecten die lopen sinds 2020 en 2021 voor de gebouwde omgeving.