De uitdagingen van het Klimaatakkoord De weg naar groene stroom

Op dit moment zijn de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord in volle gang. Wat is er voor nodig om de CO2-uitstoot terug te dringen en zo de doelstellingen van ‘Parijs’ te halen? Tijdens ‘Op weg naar groene stroom’ bespreken Line van Kesteren (Klimaat- en Energiekoepel), Olof van der Gaag (Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie) en Frank van Rijnsoever (Universiteit Utrecht) wat er nodig is voor een schone energieopwekking. Want niet alleen moet onze stroom CO2-neutraal opgewekt worden, we zullen ook nog eens veel méér stroom nodig hebben. Een avond over elektriciteit, zonne- en windenergie, innovatie, verschillende belangen en politieke wil.