Training Omgevingswet voor wind- en zonprojecten

Tijdens deze training van Bosch & van Rijn komt naar voren hoe de Omgevingswet is opgebouwd. Welke procedures zijn relevant voor het realiseren van wind- en zonprojecten? Wie is het bevoegd gezag en waarvan is dat afhankelijk? Naast de beantwoording van deze vragen gaan we tijdens de training dieper in op de relevante bepalingen en besluiten onder de Omgevingswet. Ook de milieueffectrapportage en het participatieproces komen aan bod.