TNO Webinar – Een industrie zonder fossiele brandstoffen

De kansen en uitdagingen van systeemintegratie in de energietransitie

De Nederlandse industrie is grootverbruik van fossiele brandstoffen, zowel voor energie als voor grondstoffen. Er zijn in betrekkelijk korte tijd radicale veranderingen nodig om dit verbruik te decarboniseren. Veel van de hiervoor benodigde oplossingen zijn nog in ontwikkeling: elektrificatie, waterstof, chemisch recycling, CCUS, bio-based en geothermie. En er zijn de nodige uitdagingen om deze in te passen in het energiesysteem. Hoe gaan we dit met z’n allen realiseren?