TNO Webinar – De noodzaak van grootschalige energieopslag

In dit TNO webinar komen de nieuwste technologische oplossingen voor conversie- en opslagtechnologieën om elektriciteit om te zetten in een andere vorm van energie of energiedrager en zo nodig weer terug. Zo kunnen we tegen acceptabele kosten de energietransitie waar te maken.