Themamiddag: local smart grids

Het overkoepelende onderwerp is ‘local smart grids’. Hoe stemmen we in ons toekomstige energiesysteem lokale vraag en aanbod op een slimme manier op elkaar af? Hoe optimaliseren we de inzet van verschillende assets op wijkniveau? Dit soort vragen staan centraal op de themamiddag georganiseerd door Smart Energy NL. Klik hier voor meer informatie en het programma.