The Turbine Plays

Een artistiek gedreven onderzoeksproject waarbij kunstenaars, onderzoekers uit de energiesector en burgers samenwerken binnen de energieproeftuin EnTranCe. De deelnemers onderzoeken hoe de creatieve sector een verbindende en vernieuwende rol kan spelen in de aanpak en kenniscreatie rondom energievraagstukken. Het project is geïnitieerd door Frouke Wiarda, in samenwerking met Judith van der Elst.