Symposium TEA: Aquathermie in een stroomversnelling

Voor het symposium is een aantrekkelijk programma samengesteld met de nieuwste inzichten en praktijkverhalen, een panelgesprek met bestuurders uit de warmteketen en een excursie naar een TEA-project. Samen inspiratie opdoen en van elkaar leren staan op deze dag centraal. Het symposium wordt georganiseerd door Netwerk Aquathermie, Unie van Waterschappen, Energie- en Grondstoffenfabriek en Stowa. Van harte welkom!