ERC Symposium: Heat Transition – Scale to the people

Op 28 maart zetten we in op een beter inzicht in de warmtetransitie en haar uitdagingen. Ook bekijken we welke kansen er zijn voor een succesvolle warmtetransitie. Meer dan tien eminente sprekers uit het transitielandschap gaan dieper in op het thema van de dag. Daarnaast is er volop ruimte voor onderlinge dialoog en kennisuitwisseling.