Stroomversnelling: Samenwerkdag Rechtvaardige energietransitie

Onder invloed van de gestegen energieprijzen en de daarmee samenhangende energiearmoede neemt de aandacht voor het thema rechtvaardige energietransitie toe. In de energietransitie sector rijst de vraag hoe gemeenten, woningcorporaties, netbeheerders, financiële instellingen en andere marktpartijen rechtvaardigheid in de energietransitie in de praktijk kunnen vormgeven. Wat zijn de principes die hierbij gehanteerd kunnen worden en wat vraagt dit van betrokken partijen?