Stichting Dutch Power: Klimaatakkoord, samen aan de slag!

Op dinsdagmiddag 19 november gaan we in gesprek over de nationale opgave om gezamenlijk de broeikasgasuitstoot in 2030 met 49% terug te dringen. In andere woorden: hoe gaan wij als sector een bijdrage leveren aan de Klimaatakkoord doelstellingen. Deze grote opgave vraagt om een integrale aanpak, waarbij expertises van alle stakeholders waaronder de Dutch Power participanten hard nodig is. Tijdens deze bijeenkomst komen o.a. Olof van der Gaag (NVDE) en Lennert Goemans (ministerie EZK) aan het woord.