Springtij 2020

We gaan er op dit moment vanuit dat we Springtij op de vertrouwde manier op Terschelling kunnen organiseren. Daarnaast treffen we ook voorbereiding voor als dat niet zou kunnen, door verschillende scenario’s uit te werken. Eén ervan is Springtij in de anderhalvemetersamenleving.