Rotterdam Energy Port

Onder het mom van “Beter groen hier, dan grijs elders” gaan we in op hoe we de energietransitie in de Rotterdamse haven kunnen uitvoeren. Hoe verder we komen in dit proces, hoe uitdagender en des te complexer de vraagstukken.